MOBILNE VITALNE HIŠE

Lastnosti in prednosti mobilnih vitalnih hiš, namenjenih za kampe najvišje kategorije, za mobilna stanovanja in za varovana stanovanja, za mobilne vitalne vrtce:

– na šasiji in kolesih, sestavljive iz dveh ali več delov, razstavljive in prestavljive

– z leseno skeletno konstrukcijo in SVIP paneli

– s klasičnimi ometi in fasado ali z lesenimi oblogami in leseno fasado

– paro prepustne zunanje stene z izjemno izolacijo nudijo zdrave, optimalne bivalne pogoje v vseh letnih časih in v vseh klimatskih pogojih, ob morju ali v gorah.

Bistvene komponente, ki vitalnim hišam omogočajo prednost pred običajnimi mobilnimi hišami:

– Lesena skeletna konstrukcija, trajno zaščitena s Silvanolinom

– Simprolit SVIP paneli, ki omogočajo izjemno izolacijo in paro prepustnost ob relativno ozkih stenah, ki so lahko zaključene znotraj z ometi in beleži ter zunaj s klasično tankoslojno paro prepustno fasado, ali pa znotraj z lesenimi oblogami in zunaj s fasado iz toplotno obdelanega lesa

– SKARO pred-okna, ki omogočajo izjemno toplotno izolacijo na področju oken in balkonskih vrat ( za več kot 100% boljšo od pasivnih oken, 4 x boljšo od običajnih oken ) ter s tem boljšo in enakomernejšo izolacijo celotnega ovoja stavbe

– Ozelenjene stene Vertical Magic Garden, ki zagotavljajo svež, čist zrak in s tem pomembno doprinesejo k zdravim, optimalnim bivalnim pogojem v vitalnih hišah.